Zaufali nam:

Powyższe znaki graficzne są własnością poszczególnych firm, a ich prezentacja ma na celu przedstawienie dorobku Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Języków Ukraińskiego i Rosyjskiego mgr Eleny Morozowej. Projekty są chronione prawem autorskim, dlatego prosimy o poszanowanie własności wyżej wymienionych firm.

Zobacz jeszcze:

lenexpo

W zawiązku ze wzrostem zainteresowania rynku polskiego wschodnim, nasza firma uruchomiła dodatkową działalność o nazwie LENEXPO Centrum Współpracy ze Wschodem, której misją jest budowanie relacji handlowych między polskimi a wschodnimi, głównie pochodzącymi z Ukrainy, Rosji i Białorusi przedsiębiorstwami.

zobacz więcej...

Galeria