Zobacz jeszcze:

lenexpo

W zawiązku ze wzrostem zainteresowania rynku polskiego wschodnim, nasza firma uruchomiła dodatkową działalność o nazwie LENEXPO Sp. z o.o. Sp. k., której misją jest budowanie relacji handlowych między polskimi a wschodnimi, głównie pochodzącymi z Ukrainy, Rosji i Białorusi przedsiębiorstwami.

zobacz więcej...

Cennik

Tłumaczenia pisemne:

tłumaczenia uwierzytelnione

/strona obliczeniowa 1125 znaków ze spacjami/

tłumaczenia zwykłe

/strona obliczeniowa 1800 znaków ze spacjami/

język ukraiński – język polski

45 zł

język ukraiński – język polski

45 zł

język rosyjski – język polski

45

język rosyjski – język polski

45

język polskijęzyk ukraiński

55

język polskijęzyk ukraiński

55

język polskijęzyk rosyjski

55

język polskijęzyk rosyjski

55

Tłumaczenia ustne:

tłumaczenia konsekutywne

tłumaczenia symultaniczne

1 godzina zegarowa

250 zł

1 godzina zegarowa

250

powyżej 10 godzin

100 zł

powyżej 10 godzin

100 zł

Pozostałe usługi:

korekta tekstu

/strona obliczeniowa 1800 znaków/

25 zł

korekta przy większej ilości tekstu

/min. 30 stron obliczeniowych – 1800 znaków/

20 zł

sprawdzenie i uwierzytelnienie tłumaczenia

/strona obliczeniowa 1125 znaków/

25 zł

sprawdzenie i uwierzytelnienie tłumaczenia

/min. 30 stron obliczeniowych– 1125 znaków/

20 zł

sporządzenie poświadczonej kopii dokumentu

/strona obliczeniowa 1125 znaków/

25 zł

—————–

——

Szczegóły realizacji tłumaczeń:

  • Powyższe ceny są cenami brutto, płatność następuje gotówką bądź przelewem.

  • Kancelaria nie nalicza żadnych dodatkowych opłat z tytułu tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalizacyjną, np. techniczną, medyczną.

  • Kancelaria nie dolicza opłat z tytułu dokumentu sporządzonego pismem odręcznym, czy drukowanych formularzy wypełnionych pismem ręcznym (z wyjątkiem tekstów staroruskich).

  • Tłumaczenia standardowe realizowane są w dniu przyjęcia zlecenia, termin wykonania pozostałych uzależniony jest od objętości i stopnia trudności tekstu. Kancelaria nie dolicza dopłat z tytułu tłumaczenia realizowanego jako ekspresowe (w ciągu 24 godzin).

  • Za stronę obliczeniową uważa się w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego 1125 znaków ze spacjami po przetłumaczeniu, natomiast przy tłumaczeniu zwykłym 1800 znaków ze spacjami po przetłumaczeniu.

  • Minimalne wynagrodzenie liczone jest za jedną stronę, co oznacza, że każda rozpoczęta strona zaokrąglana jest do pełnej strony.

  • Jako znak traktowany jest każdy widoczny znak drukarski, czyli litera, cyfra, spacja, znak interpunkcyjny.

  • Ceny tłumaczeń ustnych nie obejmują ewentualnych dodatkowych kosztów – podróży, zakwaterowania i diet.

  • Dla stałych Klientów rabaty oraz dogodne formy płatności.

Możliwa obsługa ryczałtowa firm.
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny, ostateczną kwotę należności za wykonane tłumaczenie ustala Kancelaria Tłumacza Przysięgłego języków ukraińskiego i rosyjskiego mgr Eleny Morozowej-Domagalskej.