Zobacz jeszcze:

lenexpo

W zawiązku ze wzrostem zainteresowania rynku polskiego wschodnim, nasza firma uruchomiła dodatkową działalność o nazwie LENEXPO Sp. z o.o. Sp. k., której misją jest budowanie relacji handlowych między polskimi a wschodnimi, głównie pochodzącymi z Ukrainy, Rosji i Białorusi przedsiębiorstwami.

zobacz więcej...

Obsługa biznesowa

Na zlecenie klientów wykonujemy:

  • obsługa tłumaczeniowa rozmów i negocjacji biznesowych,
  • pośrednictwo w międzynarodowych kontaktach gospodarczych a w tym:

– badanie i identyfikacja rynków Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz państw nadbałtyckich
– pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi
– obsługa inwestorów i kojarzenie partnerów w biznesie

  • obsługa tłumaczeniowa konferencji i szkoleń,
  • wyszukiwanie informacji dotyczących danej branży, działań konkurencji, danych kontaktowych firm i instytucji

Ustalanie cen na wybrane usługi odbywa się indywidualnie na podstawie skali i rodzaju potrzebnych działań. Gwarantujemy pełną ochronę powierzanych nam informacji.